Phần mềm quản lý tài chính là công cụ kiểm soát hiệu quả nhất giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Mỗi doanh nghiệp hình thành và phát triển đều luôn cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Và mục tiêu lợi nhuận trong quá trình phát triển của doanh nghiệp rất cần khả năng kiểm soát doanh thu, công nợ, chi phí… Đó là lý do mà mỗi doanh nghiệp nên tìm hiểu về phần mềm quản lý tài chính hiệu quả.        

1. Vai trò của quản lý tài chính đối với doanh nghiệp?

phan-mem-quan-ly-tai-chinh-3

Quản lý tài chính là chìa khóa quan trọng nhất cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Quản lý tài chính là quản lý dòng tiền ra vào của doanh nghiệp và vai trò quản lý tài chính là giống nhau đối với các doanh nghiệp. Nhìn chung vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Kiểm soát được dòng tiền ra – vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Mục tiêu quyết định sự phát triển và tồn tại của mỗi doanh nghiệp dựa vào khả năng kiểm soát tài chính.
 • Tối đa hóa được chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế
 • Tối đa hóa được chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn cổ phần
 • Bước đầu tiên trong quá trình hoạch định các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định những hạng mục sẽ là đầu tư hay tài trợ
 • Dễ dàng tìm kiếm được lợi nhuận từ vốn cổ phần hay từ vốn vay

2. Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp là gì?

 

phan-mem-quan-ly-tai-chinh-2

Phân mềm là công cụ có khả năng tác động trực tiếp và quy trình làm việc của mỗi doanh nghiệp. Và phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính doanh nghiệp cũng vậy, là công cụ sẽ tập hợp tất cả quy trình làm việc, giúp điều khiển được dòng chảy của Tiền – Hàng – Tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm mang lại mục đích lợi nhuận cuối cùng cho doanh nghiệp.

Một phần mềm giúp quản lý tài chính chất lượng sẽ có những đặc điểm thông dụng như sau:

 • Thiết lập được các kế hoạch ngân sách dễ dàng
 • Khả năng phê duyệt kế hoạch ngân sách đề ra hiệu quả
 • Điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực tới các hoạt động tạo ra giá trị kinh doanh.
 • Tránh chi vượt định mức bằng chức năng cung cấp các báo cáo kèm theo KPI, dễ dàng theo dõi chi phí.
 • Hạn chế và loại bỏ khả năng chi trùng lặp, dư thừa nhờ kiểm soát tốt chi phí sử dụng thực tế.

3. Lợi ích của phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

Lợi ích của phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp phổ biến hiện nay tác động chủ yếu nhất đến người quản lý và điều hành doanh nghiệp. Vì đối với những doanh nghiệp có quy mô trung bình trở lên thì khối lượng công việc tài chính tương đối lớn và phức tạp nếu không có sự hỗ trợ từ phần mềm.

 • Phần mềm quản lý giúp doanh nghiệp nắm rõ được tình hình tài chính.

Phần mềm sẽ là bộ máy tính toán, thu nhập số liệu chính xác và đầy đủ nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi áp dụng phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính vào doanh nghiệp, người quản lý sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh dựa vào các báo cáo số liệu trên phần mềm. Tình hình tài chính của toàn bộ công ty sẽ được cập nhật, lưu trữ, và tổng hợp khoa học nhất trên phần mềm.

phan-mem-quan-ly-tai-chinh-1

 • Quản lý nguồn vốn và cơ cấu vấn đề sử dụng vốn

Từ những số liệu trên phần mềm, người quản lý nhìn vào sẽ phân tích được các nguồn vốn hiện tại của doanh nghiệp là từ đâu? Có tỉ trọng bao nhiêu để đảm bảo được an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Nhà quản trị có thể theo dõi sát sao, và phân bổ hợp lý nhất nguồn vốn doanh nghiệp dựa vào những báo cáo quá trình sử dụng vốn, cập nhật, hiển thị thông tin trên trang tổng quan mỗi ngày…

 • Năng lực của bộ máy quản lý tài chính được nâng cao

Tính năng hữu ích nhất mà đa số phần mềm kiểm soát tài chính chất lượng có được là khả năng truy cập online 24/24 từ nhiều thiết bị. Chính nhờ vậy, dù ở bất cứ địa điểm nào người quản lý đều có thể theo dõi được tình hình kinh doanh doanh tại doanh nghiệp của mình.

Nhờ phần mềm, quá trình phân tích, thống kê tài chính, báo cáo số liệu của doanh nghiệp được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn. Giảm tải tối đa sai sót, và hạn chế văn bản dài dòng khi làm việc thủ công.

Từ những lợi ích mà phần mềm quản lý tài chính hiệu quả mang lại, mỗi doanh nghiệp nên xem xét lựa chọn cho mình phần mềm phù hợp với doanh nghiệp, để áp dụng cho quy trình quản lý, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả nhất. Ngoài ra doanh nghiệp có thể tham khảo thêm những phân hệ phần mềm hữu ích cho doanh nghiệp tại website: https://halozendsoft.com/.