Đề ra mục tiêu rõ ràng

Hãy bảo đảm rằng mọi nỗ lực của nhân viên đều được dành để làm đúng việc và đúng hướng. Điều này nghĩa là phải biết rõ cần có những yêu cầu gì. Tại nhân viên cùng với kết quả làm việc của họ về sau sẽ được đánh giá thế nào.

Cũng như đem đến thỏa thuận và cam kết làm việc đúng như mục đích đã đề ra. Có sự khác biệt lớn giữa việc nói với mọi người ta mong đợi gì ở họ. Cùng với bảo đảm rằng những gì họ làm sẽ được ghi nhận.

 

trainingagreatleader

Giao tiếp chính xác, hiệu quả

Quan sát cách nhân viên nói chuyện và làm việc rồi trò chuyện thật cởi mở với họ về công việc. Sự tương tác của người quản lý với các nhân viên sẽ truyền tải các gợi ý.

Chỉ dẫn và nhận thức giúp họ thành công. Giao tiếp có tác dụng khi nó được thực hiện thường xuyên. Cùng với bằng ngôn ngữ mọi người đều hiểu được.

 

grgegerge

Khen thưởng đúng lúc

Hãy chú ý tới khả năng của những nhân viên và khen họ thường xuyên. Rõ ràng như khi đưa ra các nhận xét có tính xây dựng.

Khen thưởng đúng lúc sẽ đưa cả nhóm lên một tầm cao mới. Bằng cách duy trì tích cực  tất cả nỗ lực đã thành công và định hướng lại các nỗ lực chưa đúng đắn.

Là một nhà quản lý giỏi không chỉ cần có những kỹ năng mềm tốt mà còn là người giỏi đạo tạo nhân viên của mình trở thành những chiến binh xuất sắc

Chia sẻ: Phương pháp đào tạo và huấn luyện nhân viên

Gây tác động tới mọi người

Một thìa mật đầy sẽ lôi cuốn nhiều ruồi hơn một thùng giấm

Cho dù nắm giữ chức vụ gì đi nữa thì mọi người ở nơi làm việc đều phụ thuộc vào tất cả người khác nữa. Hàng ngày khi làm việc bạn gây ảnh hưởng tới nhân viên ngang hàng, thủ trưởng cùng với nhân viên cấp dưới. Cùng với họ cũng có ảnh hưởng ảnh hưởng đến bạn .

Thủ thuật cần nắm vững là phải tích cực gây ảnh hưởng đến mọi người. Cùng với khuyến khích sự đóng góp của mọi người cho tất cả ý tưởng cùng với dự án của bạn. Phát triển tinh thần làm việc tập thể vàtheo nhóm. Không có tư tưởng trục lợi.  Xử sự với mọi người thật tôn trọng

   Để tìm hiểu kỹ hơn: Mời bạn download và xem Ebook về cách trở thành ngươi quản lý tức thì của cyril-charney

Xem Thêm: Những cách khích lệ nhân viên cho nhà quản lý.