KPIs đánh giá sales

chi so kpi cho telesales xay dung the nao cho chuan

Chỉ số KPIs đánh giá sales trong doanh nghiệp bạn

– Số khách hàng đang quản lý
– Số khách hàng chăm sóc trong tuần (tháng) / Khách hàng đang quản lý
– Số khách hàng mua hàng trong tuần (tháng) / Khách hàng đang quản lý
– Số khách hàng theo hạng khách hàng: VIP, Cấp I, Cấp II, Cấp III
– Số khách hàng theo tình trạng A, B, C có phân nhóm rõ ràng: (A – là khách hàng có đơn hàng thường xuyên, B – là khách hàng tiềm năng mới khai thác chưa có đơn hàng, C – là khách hàng lâu không có đơn hàng)
– Số lượng khách hàng chuyển từ B -> A, từ C -> A, từ A -> C trong kỳ của NVKD
– Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu doanh số = Doanh số hàng tháng (năm)/Doanh số chỉ tiêu
– Doanh số trung bình mỗi khách hàng/năm = tổng doanh số / tổng số khách hàng.
Tỷ lệ này cho biết mỗi khách hàng mang lại cho bạn doanh số bao nhiêu? Bạn có biện pháp nào để tăng doanh số trên một khách hàng hay không?
– Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng = lợi nhuận thuần/tổng số khách hàng.
Tỷ lệ này cho bạn biết lợi nhuận trung bình do một khách hàng tạo ra là bao nhiêu? Ai là người mang lại nhiều và ít lợi nhuận, do vậy bạn sẽ có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp hơn.
Các chỉ số KPI được tính toán và đưa ra bằng các báo cáo trong phần mềm một cách tự động và chính xác giúp lãnh đạo đánh giá được các kết quả công việc và có những định hướng kịp thời.

Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác mời các bạn vào : Halozendsoft để tìm hiểu nha !