Việc tìm kiếm khách hàng trong một số lượng lớn khách hàng luôn là điều đáng quan tâm. Bên cạnh đó là việc lọc ra các khách hàng theo các tiêu chí phù hợp cũng là việc cần thiết. Điều này khá khó khăn khi lọc tìm trên các ứng dụn cơ bản khác. Tuy nhiên, bạn dễ dàng tìm kiếm và tạo bộ lọc trên phần mềm Halozend CRM. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác này.

Tìm kiếm khách hàng

Halozend CRM tìm kiếm khách hàng trên các tiêu chí: tên khách hàng, tên người liên hệ, số điện thoại và email. Bạn không cần chọn tiêu thức, mà phần mềm sẽ tự tìm kiếm thông tin phù hợp. Dù bạn search bằng cả có dấu hoặc không dấu thì Halozend CRM đều search được.

Thao tác tìm kiếm khách hàng:

– Chọn tab tất cả, nhập thông tin cần tìm vào ô Tìm kiếm. Halozend CRM thực hiện tìm kiếm các thông tin họ tên khách hàng, số điện thoại và email khách hàng.

– Trường hợp bạn tìm kiếm trên bộ lọc, thì Halozend CRM chỉ thực hiện tìm kiếm thông tin trên chính bộ lọc đó. Để tạo bộ lọc, bạn xem phần tiếp theo bên dưới.

Tạo bộ lọc khách hàng

Mục đích tạo bộ lọc khách hàng là để làm gì? Khi bạn cần tìm kiếm một nhóm khách hàng nào đó, theo một hoặc vài tiêu chí. Việc tạo bộ lọc khách hàng là vô cùng cần thiết, vì là lọc tương đối. Khác với tìm kiếm tuyệt đối theo tên hoặc số điện thoại, email.

Thao tác tạo bộ lọc khách hàng:

Bước 01: Bấm vào biểu tượng Bộ lọc + trên thanh nhóm khách hàng.

Bước 02: Đặt tên bộ lọc

Bước 03: Chọn các tiêu chí lọc

Bước 04: Bấm lưu

Việc tạo bộ lọc trên Halozend CRM đối với mỗi user có bộ lọc khác nhau. Tuỳ biến theo chức vụ, công việc của người dùng nên rất linh hoạt.