Tiếp theo loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm Halozend CRM. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tạo hợp đồng và theo dõi công nợ.

Hướng dẫn tạo hợp đồng

Để tạo hợp đồng trên phần mềm quản lý khách hàng Halozend CRM. Bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 01: Vào mục Khách hàng, chọn Danh sách khách hàng, bấm vào khách hàng cần thêm hợp đồng.

Bước 02: Tại trang chi tiết khách hàng, chọn tab Hợp đồng. Bấm thêm mới.

Bước 03: Nhập đầy đủ các thông tin tại popup hợp đồng. Và bấm lưu lại để hoàn thành

Các hợp đồng đã lập, ngoài việc lưu trữ tại tab Hợp đồng trong trang chi tiết khách hàng. Cũng sẽ được hiển thị tại mục Khách hàng => Quản lý hợp đồng theo từng nhóm hợp đồng.

Khi chuyển giai đoạn hợp đồng, các bạn thao tác như sau. Tích vào hợp đồng cần chuyển đổi trạng thái. Chọn Thực hiện để chuyển trạng thái sang thực hiện, hoặc Hoàn tất khi kết thúc hợp đồng.

THEM-MOI-HOP-DONG

Thanh toán công nợ hợp đồng

Quy trình hợp đồng và công nợ trên phần mềm Halozend CRM khá đơn giản. Sau khi tạo thông tin hợp đồng, mỗi lần tạo thanh toán phần mềm sẽ ghi nhận một phiếu thu tự động. Để tạo thanh toán, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 01: Chọn hợp đồng cần thanh toán, bấm Thanh toán.

Bước 02: Nhập số tiền thanh toán, nội dung thanh toán và bấm Lưu lại để hoàn tất.

Theo dõi dự án

Ngoài việc theo dõi hợp đồng và thanh toán, Halozend CRM còn hỗ trợ tính năng theo dõi dự án. Giúp người quản lý nắm bắt được thời hạn của các dự án hiện tại. Cũng như tình trạng của dự án đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Để sử dụng tính năng này, bạn thao tác như sau:

Bước 01: Vào mục Nội bộ => Quản lý dự án và bấm Thêm mới.

Bước 02: Nhập tất cả các nội dung yêu cầu và bấm Lưu lại để hoàn tất.

Kết thúc bài hướng dẫn tạo hợp đồng, theo dõi công nợ và dự án. Ngoài ra, Halozend CRM còn có nhiều tính năng tiện ích khác. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Phần mềm quản lý khách hàng Halozend CRM.