Phần mềm Halozend CRM – Quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh, người quản lý trong việc kiểm soát và chăm sóc khách hàng. Hôm nay Halozend sẽ hướng dẫn các bạn tạo danh mục trên phần mềm Halozend CRM. Các bạn cùng theo dõi video và phần diễn giải bên dưới nhé:

Hướng dẫn tạo danh mục phòng ban

Danh mục phòng ban được dùng để làm gì?

 • Mục đích 01: Dùng để xác định nhân viên thuộc phòng ban nào. Liên quan tới phần phân quyền của nhân viên với phòng ban. Ví dụ: Phân quyền cho nhân viên chỉ được xem khách hàng của phòng ban mà mình phụ trách.
 • Mục đích 02: Dùng để tạo phễu khách hàng. Ví dụ: ta tạo 3 phòng ban như sau: Phòng kinh doanh tư vấn – sử dụng cho các khách hàng đang tiếp xúc tư vấn, Phòng Triển khai – dùng cho khách hàng đang triển khai dịch vụ, Phòng bảo hành – dùng cho khách hàng đã hoàn thành dịch vụ.

Các bước tạo mới danh mục phòng ban:

 • Bước 01: Vào tab Danh mục -> Phòng ban
 • Bước 02: Chọn Thêm mới, nhập tên phòng ban
 • Bước 03: Lưu.

Hướng dẫn tạo danh mục nguồn dữ liệu

Danh mục nguồn dữ liệu dùng để làm gì?

 • Mục đích dùng để xác định khách hàng thuộc nguồn nào. Ví dụ: Nguồn telesale, nguồn website, nguồn quảng cáo facebook

Các bước tạo danh mục nguồn dữ liệu:

 • Bước 01: Vào tab Danh mục -> Nguồn dữ liệu
 • Bước 02: Chọn Thêm mới, nhập tên nguồn dữ liệu
 • Bước 03: Lưu

Hướng dẫn tạo danh mục content

Danh mục content được dùng để làm gì?

 • Mục đích 01: Dùng để xác định content của nguồn nào tốt hơn. Ví dụ: trong nguồn facebook có 3 content quảng cáo, việc xác định khách hàng thuộc content nào để phân biệt điều này.

Các bước tạo mới danh mục content:

 • Bước 01: Vào tab Danh mục -> content
 • Bước 02: Chọn Thêm mới, nhập tên Content
 • Bước 03: Lưu.

Hướng dẫn tạo danh mục nội dung nhanh

Danh mục nội dung nhanh dùng để làm gì?

 • Mục đích: Dùng để chọn nhanh nội dung thường xuyên phải nhập. Ví dụ đối với việc gọi điện thoại, thường phải nhập các nội dung “không nghe máy”, “gọi lại sau”, “đang bận”,… Việc sử dụng mục nội dung nhanh giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu đáng kể.

Các bước tạo danh mục nội dung nhanh:

 • Bước 01: Vào tab Danh mục -> Nội dung nhanh

 • Bước 02: Bấm thêm mới -> Chọn loại chăm sóc -> Nhập nội dung nhanh.
 • Bước 03: Bấm lưu

Trên đây là các hướng dẫn tạo danh mục trên phần mềm Halozend CRM (phần 01).