Quy định & Điều khoản sử dụng dịch vụ phần mềm của Halozend

 

Halozend là nền tảng phần mềm dịch vụ hỗ trợ giải pháp giúp quản lý và vận hành cho các Doanh nghiệp, Tổ chức và Cá nhân làm việc hiệu quả ứng dụng công nghệ và số hóa vào quản trị kinh doanh. Hệ thống phần mềm Halozend được vận hành và phát triển bởi Công ty Cổ phần Halozend.

Ngoài việc hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Halozend là nền tảng làm việc của mình sẽ mặc nhiên đồng ý với quy định và điều khoản sử dụng này của Halozend.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email: [email protected].

Halozend bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong “Quy định & Điều khoản sử dụng dịch vụ phần mềm của Halozend”.

Các định nghĩa

  • Halozend: là hệ thống phần mềm dịch vụ Halozend được vận hành và phát triển bởi Công ty Cổ phần Halozend.
  • Halozend JSC: Công ty Cổ Phần Halozend, là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng phần mềm Halozend.
  • Khách hàng: các Doanh nghiệp, Tổ chức và Cá nhân sử dụng phần mềm Halozend bao gồm tất cả các phiên bản từ “bản dùng thử” đến “bản chính thức”.
  • Bản dùng thử (Demo): là phiên bản phần mềm dùng thử nghiệm do Halozend JSC cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm khi Khách hàng đồng ý điều khoản của Halozend JSC.
  • Bản chính thức (Live): là phiên bản phần mềm dùng thương mại do Halozend JSC cung cấp theo đường dẫn riêng cho Khách hàng theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Số giấy phép (License) tương ứng.
  • License: mã số giấy phép tương ứng với phiên bản, gói tính năng phần mềm và thời hạn sử dụng phần mềm Halozend mà Khách hàng đăng ký và được cấp phát theo pháp nhân sử dụng.
  • Halozend Lifetime: là phiên bản phần mềm chính thức có License bản quyền sử dụng thời hạn trọn đời (bản quyền không giới hạn thời hạn sử dụng) do Halozend cung cấp.
  • Hệ thống phần mềm Khách hàng: là không gian hệ thống phần mềm Halozend độc lập với đường dẫn sử dụng riêng của Khách hàng được Halozend JSC cung cấp.
  • Tài khoản người dùng: là tài khoản đăng nhập quản trị và vận hành phần mềm theo phân quyền do Khách hàng tự tạo và quản lý sau khi nhận bàn giao Tài khoản quản trị (Administrator) trên hệ thống Khách hàng.

Chi tiết quy định xem tại link