Bảng giá phần mềm bán hàng

Lựa chọn giải pháp phù hợp

"Việc lựa chọn một phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả là một giải pháp vừa tiết kiệm thời gian lẫn chi phí"

MINI

 • Thích hợp cho các cửa hàng nhỏ
9O.OOO
 • Giảm 5% khi đăng ký 12 tháng
 • O1 User
 • + O1 User Không hỗ trợ
 • 5O Sản phẩm
 • 5OO Khách hàng
 • O1 chi nhánh
 • Không hỗ trợ tên miền riêng

BASIC

 • Thích hợp cho các cửa hàng lớn
19O.OOO
 • Giảm 10% khi đăng ký 12 tháng
 • O5 User
 • + O1 User 2O.OOO
 • 5OO Sản phẩm
 • 5.OOO Khách hàng
 • O1 chi nhánh
 • Hỗ trợ tên miền riêng

PREMIUM

 • Thích hợp cho công ty, doanh nghiệp
29O.OOO
 • Giảm 15% khi đăng ký 12 tháng
 • Không giới hạn User
 • + O1 User Miễn phí
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Khách hàng
 • O2 chi nhánh
 • Miễn phí tên miền quốc tế
Pricing

Lưu ý: Giá trị trên đã bao gồm chi phí lưu trữ tại Data center của Halozend. Trường hợp lưu trữ tại địa điểm khác, khách hàng sẽ chịu mức phí chuyển đổi và lưu trữ tại nơi khách hàng yêu cầu.
Thanh toán tối thiểu 6 tháng trong lần đầu tiên, tái ký tối thiểu 12 tháng.

Trường hợp mở thêm O1 chi nhánh: 1OO.OOO đ